Babyload.net

Všeobecné podmínky

  • Webová aplikace Babyload.net je pouze informativního charakteru a autor nenese žádnou zodpovědnost za možné chyby.
  • Údaje poskytnuté skrze aplikaci mohou být použity v rámci webu a v navazujících aplikacích a webech.
  • Odsouhlasením podmínek dává uživatel svolení k zasílání informačních emailů z aplikace Babyload, jako jsou například upozornění na změny v aplikaci, zprávy informačního charakteru či informace o akcích a produktech partnerů aplikace Babyload.net
  • Autor aplikace má plné právo odstranit nevyhovující příspěvky, či mazat profily v případě porušení pravidel aplikace bez nutnosti upozornění uživatele.
  • Autor aplikace nenese žádnou zodpovědnost za ztrátu dat poskytnutých do aplikace.
  • Autor aplikace nenese žádnou zodpovědnost za zneužití veřejně dostupných informací uvedených do aplikace.
  • K základním pravidlům aplikace Babyload.net patří nulová tolerance vulgarit v profilu miminek, nulová tolerance vůči jakémukoli pornografickému či pedofilnímu materiálu v profilu uživatele, nulová tolerance vzkazů výhružného charakteru a dalších zde neuvedených situací, které jsou v rozporu s dobrými mravy.